Προτείνετε το σε έναν φίλο

Fast Bud Auto

Excellent production with big buds covered by abundant and aromatic resins.These plants can reach heights of 40-90 cm.
Fast Bud Auto